INBJUDAN ÅRSMÖTE 2024

Härmed inbjuds alla medlemmar i karateklubben Wado Kenkyukai till årsmöte.

Datum: söndag den 17 mars
Starttid: 15:00
Plats: Hansson & Karlsson, Fjäråsvägen 10 Sätila

Röstlängd: En medlem har rätt att rösta på årsmöte om:
* Medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
* Medlemskap beviljats minst två månader före årsmötet
* Medlemsavgift är betald senast två månader innan mötet

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2024 och skickas med epost till info@wadokenkyukai.se.

Om du är intresserad av att i förväg ta del av handlingarna inför mötet så maila oss.