Ta av alla smycken innan träning.
Det är lätt att man skadar både sig själv och andra med sina smycken. Dessutom finns risk att de går sönder.

Stanna och buga i dörröppningen när du går  in i eller ut ur dojo.
Det är ett sätt att visa respekt.

Uppträd lugnt och sansat även innan och efter träning.
Vi är i dojo för att träna, och när vi kommit in är den känslan vi ska ha. Om vi springer runt och “busar” är det lätt hänt att man skadar sig själv, kompisar eller materiel.

Kom i tid till träningen.
Om du ändå skulle vara sen så sätt dig på knä innanför dörren och invänta instruktörens tecken att delta i träningen.

Visa ett respektfullt beteende  för såväl instruktör som träningskamrater.
Vi är artiga och använder ett vårdat språk. Vi visar också konkret ett respektfullt beteende genom att t.ex. buga när vi  tränar mot varandra.  

Lyssna och var uppmärksam på instruktören.
För att undvika skador och för att du ska lära dig så mycket som möjligt är det viktigt att att alltid lyssna på instruktioner och bara göra det man blir tillsagd att göra.

Gör alltid ditt bästa
Det förväntas att du vill lära dig karate, och det tas för givet att det är därför du tränar. Gör ditt bästa och prata inte i onödan. Träna tyst och koncentrerat. Kom ihåg att, för att utvecklas krävs hårt arbete.

Lämna inte träningslokalen utan tillåtelse från instruktören.
Av säkerhetsskäl behöver instruktören ha koll på vem som lämnar lokalen, och varför.

Undvik att dricka eller att gå på toaletten under träningspasset.
Sköt toalettbesök innan träningen. Om det är akut får du givetvis gå, men fråga alltid instruktören innan du lämnar lokalen.