Ungdom och vuxen (13 år och uppåt)
800 kr/termin

Barn (upp till 12 år)
350 kr/termin

Enbart fys-pass (15 år och uppåt)
350 kr/termin

Inbetalas till karateklubben via 
Bg: 5228-6713
Swish: 123 458 99 41