Styrelse 2022

Ordförande: Urban Wilderäng

Kassör/sekreterare: Ulrica Wilderäng

Ledamot: David Englund

Ledamot: Åsa Flydén

Ledamot: Andreas Solreus

Valberedning: Ola Limberg, Sara Hell