Styrelse 2021

Ordförande: Urban Wilderäng

Kassör/sekreterare: Ulrica Wilderäng

Ledamot: David Englund

Ledamot: Jessica Jungegård

Ledamot: Andreas Solreus

Valberedning: Ola Limberg