Graderingar i karate är ett uppmuntringsystem. Att kämpa för att uppnå ett mål ger oss tillfredsställelse och inspirerar till fortsatt träning. Man ska dock komma ihåg att en gradering inte är någon rättighet utan ett privilegium man förtjänar genom hård träning, engagemang och god attityd. En gradering är ett prov där du får visa att du lärt dig teknikerna till respektive bältesgrad. Instruktörerna tittar också på att du uppvisar korrekt attityd med ett respektfullt och disciplinerat beteende. Det är viktigt att du tränar regelbundet och försöker göra ditt bästa under träningspassen. Om man missar en gradering ska man inte ge upp, man får försöka igen nästa termin. Kom också ihåg att gradering inte är någon tävlan, alla tränar och graderar i sin egen takt.

GRADERINGAR HT 2023:

Barngrupp: måndag 18 december

Ungdoms-/vuxengrupp: måndag 18 december