Årsmöte 2022

Härmed inbjuds alla medlemmar i karateklubben Wado Kenkyukai till årsmöte.
Datum: söndag den 6 mars
Starttid: 13:00
Plats: Härkila Skogsberg

Röstlängd: En medlem har rätt att rösta på årsmöte om:
* Medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
* medlemskap beviljats minst två månader före årsmötet
* medlemsavgift är betald senast två månader innan mötet
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2022 och skickas med epost till info@wadokenkyukai.se.
Om du är intresserad av att i förväg ta del av handlingarna inför mötet så maila oss.

Lämna en kommentar